• 01
 • 02

 

MODEL

AUTOBUSA

GODINA

PROIZVODNJE

SETRA 215 1989 god.

BROJ

SEDIŠTA

REGISTRARSKI

BROJ

49+2 LE 027 JR

 

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

 

MODEL

AUTOBUSA

GODINA

PROIZVODNJE

BOVA FUTURA 1994 god.

BROJ

SEDIŠTA

REGISTRARSKI

BROJ

49+2 LE 020 AN

 

 • 01
 • 02
 • 03

 

MODEL

AUTOBUSA

GODINA

PROIZVODNJE

 SETRA 328 1996 god.

BROJ

SEDIŠTA

REGISTRARSKI

BROJ

75+2 LE 031 ZI

 

 

 • 01
 • 02
 • 03

 

MODEL

AUTOBUSA

GODINA

PROIZVODNJE

SETRA 328 1999 god.

BROJ

SEDIŠTA

REGISTRARSKI

BROJ

75+2 LE 035 CĆ

 

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

 

MODEL

AUTOBUSA

GODINA

PROIZVODNJE

BERKHOF 2000 god.

BROJ

SEDIŠTA

REGISTRARSKI

BROJ

85+3 LE 046 ES

 

  

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

 

MODEL

AUTOBUSA

GODINA

PROIZVODNJE

BOVA FUTURA 2002 god.

BROJ

SEDIŠTA

REGISTRARSKI

BROJ

49+2 LE 054 ŽZ

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

 

MODEL

AUTOBUSA

GODINA

PROIZVODNJE

BOVA FUTURA 2002 god.

BROJ

SEDIŠTA

REGISTRARSKI

BROJ

57+2 LE 043 GS

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 

 

MODEL

AUTOBUSA

GODINA

PROIZVODNJE

NEOPLAN DEKER 2002 god.

BROJ

SEDIŠTA

REGISTRARSKI

BROJ

84+2 LE 051 JŠ

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

 

MODEL

AUTOBUSA

GODINA

PROIZVODNJE

BOVA FUTURA 2002 god.

BROJ

SEDIŠTA

REGISTRARSKI

BROJ

49+2 LE 048 PE

  

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

 

MODEL

AUTOBUSA

GODINA

PROIZVODNJE

NEOPLAN 2002 god.

BROJ

SEDIŠTA

REGISTRARSKI

BROJ

57+2 LE 008 PE

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 

 

MODEL

AUTOBUSA

GODINA

PROIZVODNJE

MAN 2002 god.

BROJ

SEDIŠTA

REGISTRARSKI

BROJ

57+2 LE 003 PL

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 

 

MODEL

AUTOBUSA

GODINA

PROIZVODNJE

SETRA 328 2002 god.

BROJ

SEDIŠTA

REGISTRARSKI

BROJ

75+2 LE 008 FH

 

 • 01
 • 02
 

 

MODEL

AUTOBUSA

GODINA

PROIZVODNJE

MAN 2002 god.

BROJ

SEDIŠTA

REGISTRARSKI

BROJ

57+2 LE 003 GK

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

 

MODEL

AUTOBUSA

GODINA

PROIZVODNJE

SETRA 431 2003 god.

BROJ

SEDIŠTA

REGISTRARSKI

BROJ

80+2 LE 038 XL

 

 

 • 01
 • 02
 • 03

 

MODEL

AUTOBUSA

GODINA

PROIZVODNJE

BOVA FUTURA 2004 god.

BROJ

SEDIŠTA

REGISTRARSKI

BROJ

47+2 LE 058 JN